pohádka pohádka kostička kostička barvicka kaminek z kaminek m cerveny balonek zluty balonek modry balonek koralek oranzovy koralek cerveny koralek zeleny zvonecek
menu1menu2menu3menu4menu5menu6menu7

Aktuality


Informace ze ZŠ Rosice

Oznámení o konání zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče, ředitelství ZŠ Rosice oznamuje, že zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a v souladu s Opatřením ministra školství č. j. MSMT-12639/2020-1 bez přítomnosti dětí ve škole a to v době od 1. dubna do 3. dubna 2020.
Všechny formuláře  potřebné k vyplnění a doručení jsou uvedeny pod číslem 1-6 níže. Současně umístíme všechny formuláře do budovy školy ve vestibulu a to od 25. 3. do 31. 3., kde si je můžete vyzvednout v době od 9:00 do 11:00 v papírové podobě.

Vzhledem k výše uvedené situaci zvolte, prosíme, způsob podání přihlášky
(formulář 1), který je pro vás realizovatelný v tomto pořadí:

1. Elektronicky – nejlépe datovou schránkou (ID školy je 98smrza) a nebo mailem s elektronickým podpisem, nestačí pouhý email ani scan podepsané žádosti jako jeho příloha!
2. Osobně – v některém z uvedených termínů přijdete do školy (při dodržení všech zásad vyplývajících z mimořádných opatření MZČR pro zabránění šíření koronaviru, kdy z důvodu bezpečnosti budou rodiče vpouštěni k odevzdání formulářů jednotlivě). Zde také obdržíte identifikační číslo dítěte, pod kterým bude oznámeno, zda dítě bylo k základnímu vzdělávání přijato. Osobně je přihlášky možné odevzdávat ve škole od středy do pátku, tj. 1. 4. , 2. 4. a 3. 4. 2020 vždy od 15:00 do 17:00. V tyto dny a hodiny budou otevřeny oba vchody do školy – zvlášť pro zákonné zástupce chlapců (hlavní vchod) a zvlášť pro zákonné zástupce dívek (vchod školní družiny).

Formuláře k vyplnění, přílohy k žádosti pro zápis dětí do 1. třídy najdete na webu školy, na facebooku nebo ve škole v listinné podobě:

1. Přihláška – Přijetí k základnímu vzdělávání
2. Přihláška a zápisní list do školní družiny.doc
3. Zápisní list zápis do 1.tř. 2020.doc
4. Hejný průzkum ZŠ Rosice 2020.docx
5. Přihláška ke stravování děti 2020.docx
6. Prostá kopie rodného listu dítěte

Uvažujete o odkladu školní docházky o jeden rok?
1. Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, vyplní žádost o odklad školní docházky
2. Žádost o odklad školní docházky bude doložena odborným posouzením oprávněnosti odkladu a to odborným lékařem a rovněž příslušným školským poradenským zařízením. Tato doporučení je možno doložit dodatečně (nejlépe do konce května)
3. Ředitel školy, po posouzení žádosti, vydá rozhodnutí o odkladu školní docházky o jeden rok
Pokud z mimořádně závažných důvodů nebudete moci formuláře do pátku 3. 4. 2020 poslat nebo doručit, pište nebo volejte paní zástupkyni ředitele školy, PaedDr. Jaroslava Kroupová, kroupova.jaroslava@zsrosice.eu, tel.: 546 412 361, mobil: 733 713 011


Milé děti, těšíme se na vaše pestrobarevné obrázky!

AHOJ KAMARÁDI,
školička je zavřená, ale my se nudit nechceme!
Vezměte mámu, nebo taky tátu a obrázek nám pošlete…

TÉMATA OBRÁZKOVÉ SOUTĚŽE:
* Jedna ruka, druhá ruka, cákaly jak v rybníku. Mydlily se, umyly se a teď skočí do ručníku.
* Já mám rýmu jako trám, já se asi ukýchám…
* Kropenatá slepička, snesla bílá vajíčka, obarvím je, vymaluji, všechny chlapce obdaruji.
* Přišlo jaro, slunce svítí, v zahrádkách je plno kvítí.

Milí rodičové, fotku obrázku nám pošlete na email: stavinohova.skolka-rosice@seznam.cz
připište: Téma, jméno dítěte, třída

Obrázky budou zveřejněny na Facebooku a až se potkáme ve školce, oceníme je na zahradní slavnosti s výstavou originálů všech výtvorů.


Platby

Vážení rodiče,
vzhledem ke krizovému opatření – zavření Mateřské školy, se nebude do odvolání vystavovat předpis platby za stravné a školné.
Poměrná část plateb za školné a stravné měsíc březen se bude vracet dle aktuální situace.


Zrušení naplánovaných akcí

Vzhledem k situaci, která nastala, musíme zrušit všechny naplánované akce v měsíci
březnu a dubnu (Vítání jara; Dny otevřených dveří; Den Země; fotografování; návštěva knihovny; návštěva kina; divadelní a naučná představení; tvoření s rodiči; kumštování; výstavy apod.), včetně školy v přírodě.


KORONAVIRUS

Vážení rodiče,

od 18.3.2020 se mateřská škola z důvodu koronaviru zavírá do odvolání.

V případě potřeby vystavení Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení kontaktujte zástupkyni ředitelky Mgr. Lenku Stavinohovou na telefonním čísle 722 726 915


Informace k zápisu do Mateřské školy Zámecká, Rosice na školní rok 2020/2021

ZÁPIS DĚTÍ se uskuteční :

KDY? V pondělí 11.5. 2020 od 15.00 hodin

KDE? V budově mateřské školy na Zámecké

CO JE NUTNÉ MÍT S SEBOU?
Řádně vyplněnou PŘIHLÁŠKU /bez lékařského potvrzení je přihláška neplatná/
Rodný list dítěte
Občanský průkaz rodičů

JAKÝ JE POSTUP ?
Ověření údajů na přihlášce
Zaevidování přihlášky pod registrační číslo dítěte
Bodové vyhodnocení podle daných kritérií /viz. Směrnice pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání při překročení kapacity MŠ/

KDY BUDE VÝSLEDEK ŘÍZENÍ ZVEŘEJNĚN?
Do 30 dnů pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněno pořadí uchazečů

KDE BUDE VÝSLEDEK ŘÍZENÍ ZVEŘEJNĚN?
Na přístupném místě v MŠ /informační nástěnky pro rodiče/
Webové stránky mateřské školy po dobu 15 dnů

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámené /183, odst.2 školského zákona/.

Rodiče přijatých dětí si rozhodnutí o přijetí vyzvednou osobně u ředitelky mateřské školy dne 8.6. 2020 od 10.00 do 16.30 hodin v kanceláři ředitelky na Zámecké.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno doporučeně rodičům dítěte.

Veškeré informace o naší mateřské škole můžete shlédnout na www.skolka-rosice.cz, kde mají také rodiče k dispozici přihlášku k zápisu, pokud si ji na Dni otevřených dveří nevyzvednou.

Na setkání s dětmi i rodiči, ať už na Dni otevřených dveří nebo na zápisu do MŠ, se těší

Věra Božková, ředitelka školy

V Rosicích 2. 2. 2020


Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 na MŠ Zámecká Rosice

Podle § 34., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání na MŠ Zámecká a jejich odloučených pracovištích na školní rok 2020/2021.
Příjímací řízení se uskuteční v pondělí 11.5.2020 od 15.00 hodin na pracovišti Zámecká.

V Rosicích 2.2.2020

Věra Božková, ředitelka školy


Zdravé mlsání

Vážení rodiče,
chtěli bychom vás požádat o spolupráci.
Našim cílem je omezit „bonbonkománii“ a tímto vás žádáme, kdyby bylo možné i z vaší strany nezdravému mlsání zabránit. Při oslavách narozenin by děti do školky pro své kamarády nedonesly cukrovinky, ale drobnosti jiného charakteru (např.: omalovánky, balónky, masky apod.). Jelikož hygienické normy nedovolují, abychom dětem podávali potraviny, které neprojdou zařízením školního stravování, tak není možné na oslavy přinést ani ovoce a zeleninu.

Zařízení školního stravování při naší MŠ získalo certifikát „ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA“, čemuž předcházelo mnoho práce a nerady bychom, aby toto úsilí přišlo vniveč.

Chceme předejít také nepříjemným situacím, kdy bychom vám byly nuceny vracet nevhodné pochutiny zpět, což by bylo pro děti velice smutným prožitkem – přišly by o svoji oslavu s kamarády ve třídě.

Mnohokrát děkujeme za pochopení a podporu.

Kolektiv učitelek MŠ Zámecká.


Adopce zvířátka v brněnské ZOO

Naše mateřská škola si pro adopci vybrala paviána anubi a tak jej máme „v péči“ :)


AKTUALITY Z KONKRÉTNÍCH PRACOVIŠŤ NALEZNETE V ZÁLOŽCE „PRACOVIŠTĚ“.

Komentáře nejsou povoleny.

Copyright © 2012 * Všechna práva vyhrazena * skolka-rosice.cz * Mateřská škola Zámecká Rosice