pohádka pohádka kostička kostička barvicka kaminek z kaminek m cerveny balonek zluty balonek modry balonek koralek oranzovy koralek cerveny koralek zeleny
menu1menu2menu3menu4menu5menu6menu7

Aktuality


Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Ve středu 29.8.2018 v 16.00 se na pracovišti Zámecká uskuteční informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí.


Přijaté děti pro školní rok 2018/2019

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2018/2019 naleznete v Dokumentech.


Zdravé mlsání

Vážení rodiče,
chtěli bychom vás požádat o spolupráci.
Našim cílem je omezit „bonbonkománii“ a tímto vás žádáme, kdyby bylo možné i z vaší strany nezdravému mlsání zabránit. Při oslavách narozenin by děti do školky pro své kamarády nedonesly cukrovinky, ale dobroty jiného charakteru (např.: čerstvé ovoce, sušené ovoce, pochutiny ze zdravé výživy) nebo obrázky k vybarvení apod.

Zařízení školního stravování při naší MŠ získalo certifikát „ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA“, čemuž předcházelo mnoho práce a nerady bychom, aby toto úsilí přišlo vniveč.

Chceme předejít také nepříjemným situacím, kdy bychom vám byly nuceny vracet nevhodné pochutiny zpět, což by bylo pro děti velice smutným prožitkem – přišly by o svoji oslavu s kamarády ve třídě.

Mnohokrát děkujeme za pochopení a podporu.

Kolektiv učitelek MŠ Zámecká.


Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019 na MŠ Zámecká Rosice

Podle § 34., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání na MŠ Zámecká a jejich odloučených pracovištích na školní rok 2018/2019.

V Rosicích 25.1.2018

Věra Božková, ředitelka školy


Informace k zápisu do Mateřské školy Zámecká, Rosice
na školní rok 2018/2019

ZÁPIS DĚTÍ se uskuteční :

KDY? ve čtvrtek 3.5.2018 od 15.00 hodin

KDE? v budově mateřské školy na Zámecké

CO JE NUTNÉ MÍT S SEBOU?

 • Řádně vyplněnou PŘIHLÁŠKU /bez lékařského potvrzení je přihláška neplatná/
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz rodičů

JAKÝ JE POSTUP ?

 • Ověření údajů na přihlášce
 • Zaevidování přihlášky pod registrační číslo dítěte
 • Bodové vyhodnocení podle daných kritérií /viz. Směrnice pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání při překročení kapacity MŠ/

KDY BUDE VÝSLEDEK ŘÍZENÍ ZVEŘEJNĚN?

 • Do 30 dnů pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněno pořadí uchazečů

KDE?

 • Na přístupném místě v MŠ /informační nástěnky pro rodiče/
 • Webové stránky mateřské školy po dobu 15 dnů

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámené /183, odst.2 školského zákona/.
Rodiče přijatých dětí si rozhodnutí o přijetí vyzvednou osobně u ředitelky mateřské školy dne
5.6. 2018 od 10.00 do 16.30 hodin v kanceláři ředitelky na Zámecké.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno doporučeně rodičům dítěte.

V Rosicích 25. 1. 2018

Věra Božková,ředitelka školy


Informace pro rodiče o novinkách v předškolním vzdělávání
v roce 2017

V předškolním vzdělávání, tedy v docházce dětí do MŠ, dochází v roce 2017 k podstatným změnám. Od 1. září je pro děti od 5 let docházka do MŠ povinná. Každý rodič je povinen přihlásit od září své předškolní dítě do MŠ. Termín zápisů do všech MŠ je stanoven školským zákonem na období od 2. do 16. května 2017. Pokud rodič své dítě do MŠ nepřihlásí, porušuje zákon a hrozí mu přestupkové řízení.

Předškolní vzdělávání – předškolní děti a děti s odklady školní docházky v MŠ:

 1. Docházka dítěte je povinná každý den, kromě školních prázdnin, v rozmezí 4 hodin denně tedy od 8:00 – 12:00 hodin.
 2. Rodič je povinen písemně omlouvat nepřítomnost svého dítěte (pravidla ve školním řádu MŠ) – např. i pozdní příchody.
 3. V případě, že dítě nebude docházet do MŠ, bude kontaktováno pracoviště OSPODu
  (Orgán sociálně-právní ochrany dětí) a bude zahájeno správní řízení.
 4. Rodiče za tyto děti nebudou platit „školné“.

Možnost individuálního vzdělávání předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky – tzn., že dítě nemusí docházet do MŠ a rodiče s ním pracují doma dle doporučení MŠ.

Podmínky individuálního vzdělávání:

 1. Rodič musí přihlásit své dítě v době zápisu do MŠ a současně písemně oznámit, že má zájem své dítě individuálně vzdělávat.
 2. Dle doporučení MŠ musí rodič své dítě vzdělávat v domácím prostředí a shromažďovat
  o vzdělávání podklady, které předloží při povinném přezkoušení.
 3. Rodič je povinen se s dítětem zúčastnit přezkoušení v MŠ v daném termínu
  (listopad, prosinec viz školní řád).
 4. Individuální vzdělávání může být zrušeno kdykoliv rodičem nebo MŠ, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (ukončí ředitel školy; odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek; dítě nelze opětovně individuálně vzdělávat), dítě musí zahájit pravidelnou denní docházku.
 5. V době individuálního vzdělávání je dítě zapsáno v MŠ, ale nemá nárok na účast při akcích
  či aktivitách školy, ani na stravné.

To jsou stručné informace o změnách ve školském zákoně v oblasti předškolní výchovy. Podrobnější informace bude řešit nový Školní řád, platný od 1.9.2017.


Adopce zvířátka v brněnské ZOO

Naše mateřská škola si pro adopci vybrala paviána anubi a tak jej máme „v péči“ :)


AKTUALITY Z KONKRÉTNÍCH PRACOVIŠŤ NALEZNETE V ZÁLOŽCE „PRACOVIŠTĚ“.


Komentáře nejsou povoleny.

Copyright © 2012 * Všechna práva vyhrazena * skolka-rosice.cz * Mateřská škola Zámecká Rosice