pohádka pohádka kostička kostička barvicka kaminek z kaminek m cerveny balonek zluty balonek modry balonek koralek oranzovy koralek cerveny koralek zeleny zvonecek
menu1menu2menu3menu4menu5menu6menu7

Třída BARVIČKA

Učitelky: ředitelka Věra Božková, Mgr. Lenka Stavinohová, Sandra Rutarová

tel: 511 115 056

e-mail: barvicka@skolka-rosice.cz


FOTOGALERIE TŘÍDY BARVIČKA 2018 – 2019


„CVIČÍME PRO ZDRAVÍ, MALUJEME
PRO RADOST, ČTEME PRO POHODU“

Naše třída se nachází ve druhém patře mateřské školy.

Z počtu 21 zapsaných dětí je 14 chlapců a 7 děvčat ve věku 3-5,5 let.
Ve třídě jsou 4 předškoláci.

Hlavní činností v mateřské škole je hra. Prostřednictvím hry chceme děti zapojit nejen do denních činností, ale i k tvoření určitých rituálů, díky nimž si děti tvoří návyky a upevňují pravidla vzájemného soužití ve třídě.

 • Budeme věnovat pozornost předpokladům dítěte a rozvíjet je, zvláště po stránce výtvarných a pracovních dovedností. Zde děti mohou uplatnit svoji kreativitu.
 • V rámci ranního cvičení budeme zařazovat jogové a relaxační cviky, kdy se děti budou učit dýchat, dbát na správné držení těla , relaxovat, zklidňovat organismus a zbavovat se napětí.
 • Velký důraz budeme klást na slušné chování ke kamarádům i k dospělým a při pravidelných vycházkách na vytváření kladného vztahu k přírodě.
 • Nadále dětem budeme číst před spaním, abychom jim zprostředkovali pohádky mluveným slovem.

Učíme se:

 • slušnosti, ochotě, čestnosti
 • odpustit sobě i jiným
 • nesobeckosti
 • vstřícnosti, úctě k sobě i ostatním
 • vytrvalosti, soustředěnosti při práci, dokončení práce
 • být samostatný

Tohle už znám, jen si to připomínám:

 • pozdravím, když někam vejdu, s paní učitelkou se ráno přivítám a rozlučím při odchodu domů
 • umím používat slovíčko promiň, umím požádat, poprosit a poděkovat
 • pomáhám mladším, slabším a těm, co to potřebují, se svými kamarády si vzájemně neubližujeme, ale pomáháme si
 • neberu hračky kamarádovi, ale domluvíme se na střídání (půjčování)
 • dávám hračky na místo a pak si teprve vezmu novou hračku. Když odcházím, uklidím si své místo a hračku.
 • neničím věci, práci a úsilí druhých
 • neberu nic, co mi nepatří
 • dbám o své zdraví,dodržuji hygienické návyky, učím se slušnému stolování, hlídám si správné držení tužky
 • ve třídě nepokřikuji, používám slušná a vhodná slova
 • nemluvím, když mluví paní učitelka nebo kamarád, jinak je neslyším a nepochopím, co po mně chtějí
 • neodcházím sám ze třídy, pokud ano, oznámím paní učitelce
 • přijímám pochvalu i kritiku
 • hraji fér – dodržuji pravidla a respektuji režim ve třídě

barvicka

Komentáře nejsou povoleny.

Copyright © 2012 * Všechna práva vyhrazena * skolka-rosice.cz * Mateřská škola Zámecká Rosice