pohádka pohádka kostička kostička barvicka kaminek z kaminek m cerveny balonek zluty balonek modry balonek koralek oranzovy koralek cerveny koralek zeleny zvonecek
menu1menu2menu3menu4menu5menu6menu7

Třída ČERVENÝ KORÁLEK

Učitelky: Marta Lánská, Jana Procházková

tel: 511 115 476

e-mail: cervenykoralek@skolka-rosice.cz


FOTOGALERIE TŘÍDY ČERVENÝ KORÁLEK 2018 – 2019


Charakteristika třídy

Počet dětí:

Třídu celodenně navštěvuje 22 dětí, z toho 9 chlapců a 13 děvčat.
Věkové složení dětí je 3 – 5 let.

7 dětí již MŠ navštěvovalo v loňském školním roce, 15 dětí je nových.
S ohledem na věkové uspořádání třídy se v tomto školním roce zaměříme na celkový rozvoj osobnosti dítěte v poznávacích procesech, v mravním, citovém i společenském vývoji. Všechny sledované oblasti spolu úzce souvisí a vzájemně se prolínají. Budeme brát ohled na individuální možnosti, schopnosti a odlišnosti každého dítěte.
Jsme zaměřeni na environmentální oblasti, kterou můžeme upevňovat díky naší školní zahradě.
Třídním maskotem se v uplynulém roce stal skřítek Oskárek, který může každý víkend navštívit jednoho ze svých dětských kamarádů u něj doma a podělit se s ním o společné prožitky z přírody. Svoje dojmy rodiče společně s dětmi zaznamenávají do skřítkova zápisníku. Vyprávění jsou obohacena o dětské fotografie a ilustrace.

V MŠ se děti řídí pravidly, která si samy stanovily.
1. Jsme kamarádi.
2. Pomáháme si.
3. Nasloucháme si.
4. Mluvíme tichým hlasem.
5. Uklízíme po sobě.
6. Říkáme pěkná slovíčka.

Pobyt dětí v MŠ obohacujeme návštěvami divadel, různých programů pro děti. Pravidelně navštěvujeme akce ZŠ a ZUŠ.

Cílem naší práce je, aby si naše děti v dospělosti řekly: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.

Komentáře nejsou povoleny.

Copyright © 2012 * Všechna práva vyhrazena * skolka-rosice.cz * Mateřská škola Zámecká Rosice