pohádka pohádka kostička kostička barvicka kaminek z kaminek m cerveny balonek zluty balonek modry balonek koralek oranzovy koralek cerveny koralek zeleny zvonecek
menu1menu2menu3menu4menu5menu6menu7

Třída KOSTIČKA

Učitelky: Mgr. Lenka Staňková, Ludmila Šiborová

tel: 511 115 056

e-mail: kosticka@skolka-rosice.cz


FOTOGALERIE TŘÍDY KOSTIČKA 2018 – 2019


„HÝBEME SE PRO RADOST, LEGRACE JE VŽDYCKY DOST“

Složení třídy

Třídu celodenně navštěvuje 16 dětí, z toho 6 děvčat a 10 chlapců.
Tento školní rok je v naší třídě 6 předškoláků, 7 dětí střední věkové skupiny a 3 děti ve věku 3 let.

Náplň dne

Každým dnem se prolínají všechny výchovy. U dětí je hravou formou rozvíjen pozitivní vztah k fyzické aktivitě za použití známých písniček a různých pomůcek (psychomotorický padák, překážkové dráhy, pobyt venku atd). Součástí každého dne je nácvik správného dýchání a relaxační cvičení. Různými výtvarnými a pracovními technikami děti ztvárňují na základě svých znalostí a fantazie témata, se kterými se nejprve seznámí formou prožitku. Každou takovou aktivitu si děti přiblíží a lépe uchovají v paměti pomocí písniček a říkadel. Fixování nových poznatků probíhá zábavnou formou s využitím didaktických pomůcek a tématických her. K ověření dosažených výsledků se využívá pracovních listů a návodných otázek.

Příprava předškoláků

Předškoláci plní úkoly v pracovních sešitech a připravují se k zápisu do první třídy. Nástup do základní školy předpokládá jak znalostní průpravu, ale i sociální (emoce, komunikace, samostatnost,…), tělesnou (jemná a hrubá motorika, grafomotorika,…), osobnostní (sebeobsluha, hygienické návyky,…) atd.

Pravidla třídy

Děti se při pobytu v mateřské škole řídí pravidly chování („Nekřičíme“, „Neběháme“, „Uklízíme“), která si samy namalovaly a mají je viditelně umístěné v rámečcích ve třídě. Dále si děti vytvořily pravidlo do umývárny („Ručník na rameno“) a ke stolování (správné položení lžíce, vidličky a nože kolem talíře).

Zaměření třídy

U dětí se snažím rozvíjet zdravý životní styl, a to především prostřednictvím dostatečné pohybové aktivity. Děti motivuji také ke zdravému stravování a uvědomování si zdravého způsobu života.

Při výchově a vzdělávání se u dětí zaměřuji se na správné návyky chování, zodpovědnost a kooperaci s ostatními dětmi i dospělými. Dle individuálních potřeb s ohledem na splnění všech předpokladů předškolního vzdělávání ale dětem nechávám dostatečný prostor pro hru a odpočinek, což je v tomto období pro jedince ve věku 3 – 6 let důležité a potřebné.

Kostička

Komentáře nejsou povoleny.

Copyright © 2012 * Všechna práva vyhrazena * skolka-rosice.cz * Mateřská škola Zámecká Rosice