pohádka pohádka kostička kostička barvicka kaminek z kaminek m cerveny balonek zluty balonek modry balonek koralek oranzovy koralek cerveny koralek zeleny zvonecek
menu1menu2menu3menu4menu5menu6menu7

Třída MODRÝ BALÓNEK

Třídní učitelka: Mgr. Martina Patočková

Asistentka pedagoga: Alexandra Philippi

tel: 511 115 057

e-mail: modrybalonek@skolka-rosice.cz


FOTOGALERIE TŘÍDY MODRÝ BALÓNEK 2018 – 2019


Básnička naší třídy doprovázená pohybovou činností

Modrý balónek se nafukuje,
pyšně sobě vykračuje.
Podívejte, děti,
jak balónek letí.
A najednou prásk,
balónek nám prask.

Složení třídy
Třídu Modrý balónek celodenně navštěvuje 14 dětí, z toho devět chlapců a pět dívek. Pět dětí s odkladem školní docházky, pět předškolních dětí, tři děti do pěti let a jedno dítě do čtyř let.

Pravidla soužití ve třídě
Ve třídě, v šatně, na chodbách neběháme, abychom neublížili sobě a ostatním dětem.
Spory mezi sebou neřešíme rukama, ale slovem a přátelskou dohodou.
Neničíme úmyslně kamarádovi hru ani práci (vážíme si všeho, co druhý vytvoří).
Ve třídě, v šatně, na chodbách nekřičíme, abychom šetřili zdraví svoje i ostatních dětí a nerušili se navzájem při hře.
Pečlivě uklízíme všechny hračky a svoje pracovní místo.

Popis pracoviště Smetanova a třídy Modrý balónek

Na pracovišti Smetanova I se nachází logopedické třídy. Do logopedických tříd mateřské školy přicházejí děti s narušenou komunikační schopností, která se nedá odstranit pouze ambulantní logopedickou a foniatrickou péčí. Hlavním úkolem našeho pracoviště je rozvoj komunikačních schopností pomocí logopedické intervence, respektování osobního maxima a individuálních potřeb dětí, vybavení dětí vědomostmi a dovednostmi pro zvládnutí základní školy. Vstupní, průběžnou a výstupní diagnostiku dětí spojenou s poradenskou činností provádí Speciálně pedagogické centrum Brno, Veslařská 234. Děti pobývají v mateřské škole po dobu nutnou k odstranění nedostatků v komunikačních schopnostech nebo do zahájení školní docházky. Metody výchovně vzdělávací práce jsou přizpůsobeny individuálním schopnostem dětí. Logopedická intervence prolíná veškerou výchovně vzdělávací činností.

Ve třídě Modrý balónek rozvíjíme celkovou osobnost dítěte s přihlédnutím k jeho individuálním potřebám. Dopoledne ve třídě probíhá individuální a skupinová práce podle třídního vzdělávacího plánu. Ten vychází ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ,,Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme…“. Rodiče mohou na nástěnce v šatně sledovat, kterému tématu a podtématu se aktuálně věnujeme. Důležitou součástí rozvoje jazykových schopností dětí jsou naše paní učitelky logopedky, které si během dopoledne přicházejí do tříd pro děti a odvádějí je do svých pracoven na individuální logopedickou péči. Snažíme se děti co nejlépe připravit na vstup do základní školy.

pohádka


Komentáře nejsou povoleny.

Copyright © 2012 * Všechna práva vyhrazena * skolka-rosice.cz * Mateřská škola Zámecká Rosice