pohádka pohádka kostička kostička barvicka kaminek z kaminek m cerveny balonek zluty balonek modry balonek koralek oranzovy koralek cerveny koralek zeleny zvonecek
menu1menu2menu3menu4menu5menu6menu7

Třída ORANŽOVÝ KORÁLEK

Učitelky: Jana Jacková

tel: 511 115 476

e-mail: oranzovykoralek@skolka-rosice.cz


FOTOGALERIE TŘÍDY ORANŽOVÝ KORÁLEK 2018 – 2019


Charakteristika třídy

Počet dětí:

Třídu celodenně navštěvuje 22 dětí, z toho 10 chlapců a 12 děvčat.
Věkové složení dětí je 3 – 6 let.

S dětmi pracujeme hravou formou, preferujeme prožitkové učení. Snažíme se, aby si děti každý den rozvíjely pohybové dovednosti, osvojily si sebeobslužné i společenské návyky.
Rozvíjíme poznávací funkce dětí, rozšiřujeme jejich vědomosti, dáváme základ časové a prostorové orientace a základních pojmů předmatematických představ.
Důraz klademe na rozvoj sociálních dovedností dětí. Hezkým zvykem bývají společné oslavy narozenin dětí.
Každodenní aktivity dětí obohacujeme zpěvem, básničkami, říkankami, výtvarnými a pracovními technikami, spontánním pohybem, experimenty, četbou pohádek a zajímavých textů, manipulací s předměty, nabízením vhodných didaktických pomůcek.
Předškolní děti pravidelně pracují s pracovními sešity.
Děti rozvíjíme též v komunikačních dovednostech, soustředíme se na rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky.
S dětmi pracujeme ve skupinkách nebo individuálně s ohledem na jejich věkové a individuální zvláštnosti.
Třídním maskotem je pro děti Medvídek Cestovatel, který každý víkend navštěvuje jednoho ze svých dětských kamarádů u něj doma. Společně s rodiči děti pak zapisují zážitky z víkendu do jeho deníku. Vyprávění doplňují dětské ilustrace a fotografie.

V MŠ se děti řídí pravidly, které si samy stanovily.
1. Jsme kamarádi.
2. Pomáháme si.
3. Nasloucháme si.
4. Mluvíme tichým hlasem.
5. Uklízíme po sobě.
6. Říkáme pěkná slovíčka.

Pobyt dětí v MŠ obohacujeme návštěvami divadel, různých programů pro děti. Pravidelně navštěvujeme akce ZŠ a ZUŠ. Snažíme se, aby děti trávily co nejvíce času venku. K tomu využíváme naši krásnou školní zahradu, která dětem slouží nejen k pohybovým, tvořivým a relaxačním aktivitám, ale také k poznávání a učení.

Cílem naší práce je, aby si naše děti v dospělosti řekly: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.

Komentáře nejsou povoleny.

Copyright © 2012 * Všechna práva vyhrazena * skolka-rosice.cz * Mateřská škola Zámecká Rosice