pohádka pohádka kostička kostička barvicka kaminek z kaminek m cerveny balonek zluty balonek modry balonek koralek oranzovy koralek cerveny koralek zeleny
menu1menu2menu3menu4menu5menu6menu7

6.30 – 9.00 - scházení dětí, spontánní hry a činnosti dětí, didakticky cílené činnosti ve skupinách nebo individuálně, individuální přístup k předškolákům (pracovní sešity), denní cvičení, netradiční aktivity na rozvíjení nadaných dětí

9.00 – 9.45 - hygiena, svačina, komunitní, diskusní kruh

9.45 – 12.45 – časově upraveno dle tříd – pobyt dětí venku (pobyt na školní zahradě, tematické vycházky dle rozpisu tříd), při kterém se střídají řízené činnosti s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy, s okolím mateřské školy, volné hry dětí

11.45 – 12.45 – časově upraveno dle tříd – osobní hygiena dětí a oběd, upevňování správných návyků při stolování

12.45 – 14.15 – hygiena, chystání na odpočinek, odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, poslech pohádky, relaxační hudby, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.

14.15 – 16.30 – odpolední svačina, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti, pohybové aktivity dětí, dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených činností, dokončování započatých prací. V případě pěkného počasí i volné hry na zahradě mateřské školy

Komentáře nejsou povoleny.

Copyright © 2012 * Všechna práva vyhrazena * skolka-rosice.cz * Mateřská škola Zámecká Rosice