pohádka pohádka kostička kostička barvicka kaminek z kaminek m cerveny balonek zluty balonek modry balonek koralek oranzovy koralek cerveny koralek zeleny zvonecek
menu1menu2menu3menu4menu5menu6menu7

Třída PASTELKA

Učitelky: vedoucí pracoviště Ivana Tvarůžková, Adriena Hovězáková, DiS.

tel: 511 115 056

e-mail: pastelka@skolka-rosice.cz


FOTOGALERIE TŘÍDY PASTELKA 2018 – 2019


,, VEZMEME SI PASTELKY, BARVIČKY
A VYBARVÍME SVĚT CELIČKÝ “

Počet dětí:

Naši třídu v současné době navštěvuje 17 dětí ve věku 3-6 let ve složení – 4 děvčata,
13 chlapců. Předškoláky máme tento školní rok ve třídě 4.

Hlavními cíly v této třídě jsou:

 • Adaptovat děti na nové prostředí mateřské školy, rozvíjet vzájemnou
  komunikaci mezi dětmi, učitelkami, správními zaměstnanci a rodinou dětí.
 • U všech dětí rozvíjet sebepoznávání, sebejistotu, sebeobsluhu,
  samostatnost, ohleduplnost k sobě i k druhým, k věcem ,vzájemnou
  spolupráci mezi dětmi, upevňovat kamarádské vztahy.
 • Vést děti k dodržování ,,sluníčkových pravidel chování, která si děti samy vytvořily:
  pravidlo žluté – ,, pomáháme si “
  pravidlo oranžové – ,, uklízíme hračky “
  pravidlo červené – ,, neběháme po třídě “
  pravidlo zelené – ,, nekřičíme a nepřekřikujeme se “.
 • Připravit předškolní děti pro vstup do základní školy, v oblasti školní,
  citové, sociální zralosti, v oblasti výslovnosti, grafomotoriky, učení,
  poznávání, soustředění, samostatnosti v rozhodování, osvojování si
  hodnot a získaní osobního postoje.

TŘÍDA JE ZAMĚŘENA NA VÝTVARNOU VÝCHOVU

Cílem v této výchově je seznámit děti s různými výtvarnými technikami , materiály
a jejich využitím, rozvíjet dětskou tvořivost a fantazii na základě prožitkového učení
( tématické vycházky), vést děti ke spolupráci a podporovat radost ze zvládnutého.
Prožitky vyplývající z tématického plánování zahrnout do čtvera ročního období a
výtvarně je ztvárnit formou ,, kolektivního tvoření“.

pastelka

Komentáře nejsou povoleny.

Copyright © 2012 * Všechna práva vyhrazena * skolka-rosice.cz * Mateřská škola Zámecká Rosice