pohádka pohádka kostička kostička barvicka kaminek z kaminek m cerveny balonek zluty balonek modry balonek koralek oranzovy koralek cerveny koralek zeleny
menu1menu2menu3menu4menu5menu6menu7

Třída PÍSNIČKA

Učitelky: Eva Rosendorfová, Ludmila Šiborová

tel: 511 115 056

e-mail: pisnicka@skolka-rosice.cz


FOTOGALERIE TŘÍDY PÍSNIČKA 2017 – 2018


„ZPÍVÁME SI CELÝ ROK“

Počet dětí:

Do této třídy je zapsáno 17 dětí, z toho 7 děvčat a 10 chlapců.

Věkové rozdělení:

Ve třídě je 8 předškoláků ve věku 5-6let, 2 mladší dětí ve věku 4-5 let a 7 dětí
ve věku 3-4 roky.

Cíle vzdělávání:

  • adaptovat se na nové prostředí, zvládnout odloučení od rodičů, přizpůsobit se režimu v MŠ
  • chápat a dodržovat pravidla, která si děti samy vytvořily
  • rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, koordinaci pohybů
  • zvládat sebeobsluhu a jednoduché činnosti odpovídající věku
  • rozvíjet kamarádské vztahy, vzájemnou pomoc a spolupráci, komunikaci mezi dětmi
  • být ohleduplný k sobě i k druhým, k věcem, k hračkám, ….
  • podporovat v dětech přirozenou zvídavost, sebedůvěru a vlastní názor pomocí respektujícího přístupu
  • učit se vlastní zkušeností, prožitkem…
  • vést děti k návykům, které podporují zdraví ( každodenní pohyb, zdravá strava, duševní hygiena, nebezpečí související s užíváním návykových látek,…)
  • mít úctu k přírodě, chránit ji
  • mít dostatek potřebných vědomostí o světě, který nás obklopuje
 • Zaměření třídy:

  Tato třída je zaměřená na hudební výchovu. Děti se seznamují s různými hudebními nástroji (klavír, kytara, altová, sopránová a zobcová flétnu, xylofon a různé druhy jednoduchých rytmických nástrojů). Získávají kladný vztah k hudbě, seznamují se s prvky hudební nauky, rozvíjejí a upevňují si rytmické, metrické, intonační a tonální cítění a tím získávají základy pro další hudební vývoj.
  Hudební výchova se prolíná ve všech činnostech (zpíváme si k tanci, pohybu, kreslení, malování, zhudebňujeme říkanky, …).

  písnička

  Komentáře nejsou povoleny.

  Copyright © 2012 * Všechna práva vyhrazena * skolka-rosice.cz * Mateřská škola Zámecká Rosice