pohádka pohádka kostička kostička barvicka kaminek z kaminek m cerveny balonek zluty balonek modry balonek koralek oranzovy koralek cerveny koralek zeleny zvonecek
menu1menu2menu3menu4menu5menu6menu7

Třída POHÁDKA

Třídní učitelky: Mgr. Lenka Kaniová, Lenka Kunčarová

tel: 511 115 429

e-mail: pohadka@skolka-rosice.cz


FOTOGALERIE TŘÍDY POHÁDKA 2018 – 2019


„TANČÍME I ZPÍVÁME A S TĚLÍČKEM HÝBÁME“

Naše třída se nachází v nově postavené budově na odloučeném pracovišti Smetanova 964 v Rosicích.

Složení třídy
Třídu celodenně navštěvuje 25 dětí, z toho 16 děvčat a 9 chlapců. Ve třídě je 14 předškoláků, z toho 3 děti s odloženou školní docházkou.

Zaměření třídy
Cílem třídy je zaměření na učení a rozvoj předškolních dětí s ohledem na děti mladší. Proto většina činností probíhá formou hry vycházející z třídního vzdělávacího plánu. Do ranních aktivit zapojujeme hudebně-pohybové prvky, což děti motivuje a podněcuje k další spolupráci. Každodenními rituály a pravidly podporujeme u dětí slušné chování, rozvíjíme kladný vztah ke kamarádům a k dospělým osobám. Podporujeme u dětí samostatnost s ohledem na jejich individualitu.

Každodenní činnosti volíme podle aktuálního dění v okolí a prožitku dětí, jimž přizpůsobujeme témata třídního vzdělávacího programu.

Naše třídní pravidla
- Děti se řídí pravidly, která si vytvořily společnými silami.

- Košťátkové pravidlo (uklízíme po sobě)

- Ouškové pravidlo (nekřičíme)

- Srdíčkové (máme se rádi, neubližujeme si)

- Sluníčkové (usmíváme se na sebe)

- Šnečkové (neběháme)

- Ručičkové (pomáháme si)

Dále si děti vytvořily pravidla do umývárny („Ručník na rameno“) a ke stolování (správné položení příboru, ruce na nožky před jídlem).

pohádka

Komentáře nejsou povoleny.

Copyright © 2012 * Všechna práva vyhrazena * skolka-rosice.cz * Mateřská škola Zámecká Rosice