pohádka pohádka kostička kostička barvicka kaminek z kaminek m cerveny balonek zluty balonek modry balonek koralek oranzovy koralek cerveny koralek zeleny
menu1menu2menu3menu4menu5menu6menu7

Třída ŽLUTÝ BALÓNEK

Třídní učitelky: Zdeňka Makovská, Eva Zouharová

tel: 511 115 429

e-mail: zlutybalonek@skolka-rosice.cz


FOTOGALERIE TŘÍDY ŽLUTÝ BALÓNEK 2017 -2018


,,SPOLEČNĚ ZPÍVÁME, TANČÍME A TVOŘÍME,
I Z MALIČKOSTÍ SE RADUJEME.“

Básnička naší třídy doprovázená pohybovou činností

Žlutý balónek se nafukuje,
pyšně sobě vykračuje.
Podívejte, děti,
jak balónek letí.
A najednou prásk,
balónek nám prask.

Složení třídy
Třídu celodenně navštěvuje dvacet pět dětí, z toho 10 děvčat a 15 chlapců.
Do třídy nedochází žádný předškolák, třída je složena z dětí ve věku 2 – 5 let.

Popis pracoviště Smetanova a třídy Žlutý balónek
Naše třída Žlutý balónek se nachází v nově postavené budově na odloučeném pracovišti Smetanova 964 v Rosicích. Ve třídě rozvíjíme celkovou osobnost dítěte s přihlédnutím k jeho individuálním potřebám. Pracujeme s dětmi individuálně i skupinově dle třídního vzdělávacího plánu. Ten vychází ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ,,Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme…“. Rodiče mohou na nástěnce v šatně sledovat, kterému tématu a podtématu se aktuálně věnujeme.
Třída je složena převážně z tříletých dětí, u nichž se soustřeďujeme na adaptaci v mateřské škole a sebeobsluhu. Společně se seznamujeme se základními pravidly slušného chování a tvoříme pravidla naší třídy. Do činností zapojujeme hudebně-pohybové prvky a výtvarné aktivity, které děti motivují a podněcují k další aktivitě i spolupráci. Témata třídního vzdělávacího plánu volíme zejména podle aktuálního dění v okolí a prožitků dětí. Přejeme si spokojené děti, které se těší do školky, kde hravým prožitkovým učením získávají vědomosti a dovednosti.

Komentáře nejsou povoleny.

Copyright © 2012 * Všechna práva vyhrazena * skolka-rosice.cz * Mateřská škola Zámecká Rosice