pohádka pohádka kostička kostička barvicka kaminek z kaminek m cerveny balonek zluty balonek modry balonek koralek oranzovy koralek cerveny koralek zeleny zvonecek
menu1menu2menu3menu4menu5menu6menu7

Třída ZVONEČEK

Třídní učitelky: Zdeňka Makovská, Eva Zouharová

tel: 511 115 429

e-mail: zvonecek@skolka-rosice.cz


FOTOGALERIE TŘÍDY ZVONEČEK 2018 – 2019


,,ORANŽOVÝ ZVONEČEK SKRÝVÁ MNOHO PÍSNIČEK,
SE ZVONEČKEM ZPÍVÁME, HRAJEME SI, TVOŘÍME.“

Složení třídy
Naše třída Zvoneček se nachází v nově postavené budově na odloučeném pracovišti Smetanova 964 v Rosicích.

Třídu navštěvuje 25 dětí – 10 děvčat a 15 chlapců ve věku 3 – 6 let, z toho 6 předškolních dětí

Hlavní cíle naší třídy
– Adaptovat se na nové prostředí, zvládnout odloučení od rodičů, přizpůsobit se režimu v mateřské škole.
– Rozvíjet vzájemnou komunikaci, sebejistotu, sebeobsluhu, samostatnost, ohleduplnost
( k druhým, k věcem, k hračkám), vzájemnou spolupráci mezi dětmi a učitelkami,
upevňovat kamarádské vztahy a rozvíjet celkovou osobnost dítěte s přihlédnutím
k jeho individuálním potřebám.
– Poznávat vše nové z vlastních zkušeností a prožitků.
– Připravit předškolní děti pro vstup do ZŠ v oblasti školní, citové, sociální zralosti,
v oblasti komunikace, výslovnosti, soustředění se, samostatnosi, grafomotoriky…
– Vést děti ke zdravé formě života.
– Zprostředkovat a umožnit dostatek pohybových činností dětí, ale zároveň mít možnost
odpočinkových a relaxačních koutků.
– Vést děti k dodržování pravidel chování, které si děti samy vytvořily.

Pravidla

Ručičkové – pomáháme si Šnečkové – neběháme

Ouškové – nekřičíme Košťátkové – uklízíme po sobě

Sluníčkové – usmíváme se na sebe

Pusinkové – dobrý den, na shledanou, děkuji, prosím, s dovolením, promiň

Srdíčkové – máme se rádi, neubližujeme si

Také si děti vytvořily pravidlo do umývárny – ručník na rameno a
ke stolování – správné položení příboru

Zaměření třídy

Třída je zaměřena na hudební a výtvarnou výchovu. Hudebně – pohybové prvky a výtvarné tvoření se prolínají do všech činností, děti motivují a podněcují k dalším aktivitám i spolupráci.
Témata třídního vzdělávání volíme podle ročního období, aktuálního dění a zejména z prožitků dětí.
Společné chvíle dětem obohacuje maňásek ,,Zvonílek“, který navštěvuje domovy dětí a co všechno spolu prožijí se dozvídáme ze zápisků i fotografií ve ,,Zvonílkově deníku“.
Přejeme si spokojené děti, které se těší do naší třídy ,,Zvonečku“, kde hravým prožitkovým učením získávají vědomosti a dovednosti.

pohádka


Komentáře nejsou povoleny.

Copyright © 2012 * Všechna práva vyhrazena * skolka-rosice.cz * Mateřská škola Zámecká Rosice